درباره ما


زانادنت با عنوان نرم افزار آنلاین مدیریت مطب دندانپزشکی یکی از پروژه های مهم شرکت فن آوران پدیده زانا می باشد. شرکت زانا با همکاری جمعی از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و دندانپزشکی و با توجه به تجربیات پیشین در این حوزه توانست در مسیر تحقق آرمان خود مبنی بر فراهم نمودن مدیریت بدون مرز برای جامعه ی دندانپزشکان قرار گیرد. در این راستا هدف آتی ما بهبود نرم افزار و تداوم نوآوری در جهت جلب رضایت مشتریان خواهد بود.