نرم افزار آنلاین مدیریت دندانپزشکی زانادنت

چرا زانادنت ؟

زانادنت با عنوان اولین نرم افزار آنلاین مدیریت دندانپزشکی ، پس از دو سال تحقیق و طراحی ، اینک در زمستان 94 فعالیت خود با گستره ای از امکانات آغاز نموده و قادر است نیازهای مطب و کلینیک های دندانپزشکی را در قالب یک نرم افزار مدیریت تحت وب بر طرف نماید. در دهه اخیر لزوم استفاده از نرم افزار مدیریت مطب دندانپزشکی ، به منظور به کارگیری موثر و کارآمد منابع انسانی و مادی در حوزه دندانپزشکی اثبات شده است و نرم افزار زانادنت در کنار ویژگی های خاص خود از تمامی مرزهای زمان و مکان عبور کرده است

خرید نرم افزار آنلاین مدیریت دندانپزشکی زانادنت

5 دقیقه تا مدیریت مطب دندانپزشکی